Taustani

Koulutukseltani olen sosionomi (AMK). Voimavarakeskeiseksi työnohjaajaksi (60op) olen valmistunut 1.4.2020. Olen Suomen työnohjaajat ry, STOry:n jäsen. 

Minulla on pitkä ja laaja sosiaalialan työkokemus. Olen työskennellyt mm. Pidä kiinni® - ensikodissa, ohjaajana ja va. sosiaalityöntekijänä ja Pidä kiinni® avopalveluyksikössä ohjaajana (päihdekuntoutusta) sekä ensi- ja turvakodissa (lähisuhdeväkivaltatyö) ja tapaamispaikkatyössä. Lisäksi minulla on työkokemusta varhaiskasvatuksesta, vanhustyöstä sekä lastensuojelutyöstä avo- ja laitospuolella. 

Tällä hetkellä työnohjauksien lisäksi työskentelen osa-aikaisena Kokkolan ensi- ja turvakoti Ry:ssä Stressistä säätelyyn -hankkeen (2020-2022) projektityöntekijänä. 

Työkokemukseni on opettanut minulle, miten tärkeää on ihmisten avoin ja ennakkoluuloton kohtaaminen. Sekä ymmärryksen siitä, miten moninaisesti työkenttä voi työntekijää haastaa, mutta myös antaa mahdollisuuksia.

Pidempinä lisäkoulutuksina ja -opintoina minulla on:

- Psykologian perusopinnot (25op), 2019 Jyväskylän Yliopiston Avoin Yliopisto

- Traumaterapiakeskuksen koulutus traumatisoitumisesta (63h), 2017-2018

- Theraplay peruskurssi 2017, Suomen Theraplay-Yhdistys Ry

- Ensi- ja turvakotien liiton Pidä kiinni®– hoitojärjestelmän kaksivuotinen erikoistumiskoulutus, 2013 – 2015

- Yhteisökuntoutuskoulutus ja jatkokoulutus (23op)  2012 – 2013, Jyväskylän koulutuskeskus

Kesken olevat lisäkoulutukset /-opinnot:

-Psykologian aineopinnot (35op), Jyväskylän Yliopiston Avoin Yliopisto

-Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti (50op) alkaa 11/2021, Oppimiskeskus Kainula

Lisäkoulutus tuo työnohjaajan työhöni erityisosaamista ja mahdollisuuksia erilaisiin lähestymistapoihin. Vahvuuksinani ovat mm. traumasensitiivinen lähestymistapa, asiakastyössä / työyhteisöissä olevien moninaisten ilmiöiden ymmärtäminen ja rohkeus niiden käsittelemiseen sekä dialogisuus.