Taustani

Koulutukseltani olen sosionomi (AMK). Voimavarakeskeiseksi työnohjaajaksi olen valmistunut 1.4.2020. Olen Suomen työnohjaajat ry, STOry:n jäsen. 

Minulla on pitkä ja laaja sosiaalialan työkokemus. Olen työskennellyt mm. varhaiskasvatuksessa, vanhustyössä, lastensuojelutyössä avo- ja laitospuolella, Pidä kiinni® - ensikodissa, ohjaajana ja va. sosiaalityöntekijänä ja Pidä kiinni® avopalveluyksikössä ohjaajana (päihdekuntoutusta) sekä ensi- ja turvakodissa (lähisuhdeväkivaltatyö).

Tällä hetkellä työnohjauksien lisäksi työskentelen osa-aikaisena Kokkolan ensi- ja turvakoti Ry:ssä Stressistä säätelyyn -hankkeen (2020-2022) projektityöntekijänä ja tapaamispaikkaohjaajana. Työ sosiaalipuolella on opettanut minulle ihmisten avoimen ja ennakkoluulottoman kohtaamisen merkityksen sekä ymmärryksen siitä, miten moninaisesti työkenttä voi työntekijää haastaa, mutta myös antaa mahdollisuuksia.

Lisäkoulutuksina ja -opintoina minulla on muun muassa:

Yhteisöhoidon koulutus, Pidä kiinni® -hoitojärjestelmän erikoistumiskoulutus, Traumaterapiakeskuksen traumakoulutus, Theraplay-peruskurssi ja Tunne lukkosi-kurssi. 

Lisäksi olen suorittanut avoimen yliopiston kautta psykologian perusopinnot. Suoritan tällä hetkellä psykologian aineopintoja avoimessa yliopistossa Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa

Lisäkoulutus tuo työnohjaajan työhöni erityisosaamista ja mahdollisuuksia erilaisiin lähestymistapoihin. Vahvuuksinani ovat mm. traumasensitiivinen lähestymistapa, asiakastyössä / työyhteisöissä olevien moninaisten ilmiöiden ymmärtäminen ja rohkeus niiden käsittelemiseen sekä dialogisuus.  

Kuvasta linkki esittelyvideooni

Alla linkit blogeihin, jotka ole kirjoittanut Stressistä säätelyyn -hankkeen (2020-2022) projektityöntekijänä