Työnohjaus on menetelmä, jonka tarkoituksena on työn kehittäminen, jäsentäminen ja oman / työyhteisön ammattitaidon syventäminen. 

Työnohjauksen avulla on mahdollista lisätä ymmärrystä omasta työstä, itsestä ja työyhteisöstä sekä tukea työntekijän/työyhteisön toimijuutta ja työn jäsentämistä. Työnohjausprosessia suunnitellaan ja arvioidaan yhdessä.

Voimavarakeskeisessä työnohjauksessa oma osaamisen lisääminen ja työn kehittäminen on vastavuoroinen ja inhimillinen prosessi. Työnohjaus polkua kulkiessa tavoitteilla on parhaat mahdollisuudet toteutua, kun työntekijät ovat alusta asti yhdessä rakentamassa uutta ymmärrystä ja toimintaa.

Työnohjaajana koen tärkeäksi, että ohjattavat tulevat kuulluksi ja hyväksytyiksi ehdoitta. Haluan olla rohkaisemassa asioiden katsomista eri näkökulmista!

työnohjaus

Työnohjaus antaa heijastuspintaa, mahdollisuuden peilata ja käsitellä asioita, ilmiöitä, tilanteita ym. eri näkökulmista sekä lisätä yhteistä ymmärrystä.

Luodaan yhdessä vahvat juuret ammatillisuudelle

Työnohjaus on tavoitteellista toimintaa - se ei ole juttutuokio, työhön perehdyttämistä tai terapiaistunto. Käsiteltävät asiat nousevat ohjattavilta itseltään. Jokaisella työnohjaukseen osallistuvalla on oikeus ja velvollisuus ilmaista omia näkemyksiään. Työnohjaana tehtäväni on huolehtia, että jokaisella on siihen mahdollisuus. Erilaiset näkökulmat ja ajatukset rikastuttavat prosessia.