Työnohjaus on menetelmä, jonka tarkoituksena on työn kehittäminen, jäsentäminen ja oman / työyhteisön ammattitaidon syventäminen.

Voimavarakeskeisessä työnohjauksessa oma osaamisen lisääminen ja työn kehittäminen on vastavuoroinen ja inhimillinen prosessi. Työnohjaus polkua kulkiessa tavoitteilla on parhaat mahdollisuudet toteutua, kun työntekijät ovat alusta asti yhdessä rakentamassa uutta ymmärrystä ja toimintaa.

Työnohjaajana koen tärkeäksi, että ohjattavat tulevat kuulluksi ja hyväksytyiksi ehdoitta. Haluan myös olla rohkaisemassa asioiden katsomiseen eri näkökulmista sekä avoimeen keskusteluun!

Työnohjauksen avulla on mahdollista lisätä ymmärrystä omasta työstä, itsestä ja työyhteisöstä sekä tukea työntekijän/työyhteisön toimijuutta ja työn jäsentämistä. Työnohjausprosessia suunnitellaan ja arvioidaan yhdessä.

Luodaan yhdessä vahvat juuret ammatillisuudelle voimavarakeskeisessä työnohjauksessa

Työnohjaus on tavoitteellista toimintaa - se ei ole juttutuokio, työhön perehdyttämistä tai terapiaistunto. Jokaisella työnohjaukseen osallistuvalla on oikeus ja mahdollisuus ilmaista omia näkemyksiään. Työnohjaana tehtäväni on huolehtia, että jokaisella on siihen mahdollisuus. Erilaiset näkökulmat ja ajatukset rikastuttavat prosessia.